Printvenlig side Udskriv siden
Læs op
Change design
Forstør teksten
Sitemap
Find vej
Den Sociale Virksomhed

Ungdomsafdelingen gr. 6-7Se billeder af personalet her


Ungdomsgangen er et pædagogisk bosted for unge mennesker i alderen fra 18-25 år med cerebral parese.

 

Der er 12 lejligheder i alt, opdelt i to bo-grupper. Hver beboer har egen lejlighed med stue, toilet og bad samt lille tekøkken. Fra hver lejlighed er der udgang til have/grønne områder, og der er fælles køkken og opholdsstue. Beboerne deltager i planlægning af indkøb og madlavning.

 

Personalet: Vi er et tværfagligt team bestående af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, en afdelingsleder, studerende, en ergoterapeut, en fysioterapeut samt servicepersonale. Hver beboer er tilknyttet et tværfagligt team, som består af en kontaktperson, en sekundær kontaktperson, en fysioterapeut og en ergoterapeut.

 

Pædagogik og samarbejde

Med denne pjece ønsker vi at synliggøre, hvad vi som organisation vægter, og deraf kan tilbyde beboere i det daglige pædagogiske arbejde på ungdomsgangen. Ligeledes ønsker vi at beskrive, præcisere og perspektivere vores mission/kerneopgaves væsentligste omdrejningspunkter.

 

Vi har fokus på det der virker – og forventer det utænkelige

Vi lægger vægt på, at enhver bliver mødt som værende et ganske unikt individ med egne ressourcer, behov og ønsker for eget liv.Omdrejningspunkterne kan fremhæves ved begreberne; læring og mestring.

Tilsammen danner disse to begreber grundlag for, at vi i det daglige tværfagligt samarbejder med neuropædagogikken i fokus.
Vi vægter handling, initiativ og udvikling – og tør at gå nye veje i med at realisere vores vision ”frihed.

 

Forventninger

Som beboer på Jonstrupvang er det både en forventning  og en forudsætning, at kunne profitere og bidrage til fællesskabet, samt har et ønske om at udvikle selvstændighed.
For at sikre at Jonstrupvang og beboeren er et godt match, skal Jonstrupvangs ressourcer kunne modsvare beboernes behov. Derfor skal beboeren og pårørende kunne nikke genkendende til nedenstående.

 • Beboeren kan være i sit eget selskab og uden opsyn
 • Beboeren kan sove alene i sin lejlighed
 • Beboeren kan forstå korte beskeder og planer
 • Beboeren kan vente/behovsudskyde
 • Beboeren kan give udtryk for ønsker og behov
 • Beboeren har lyst til relationer med andre beboere
 

Den røde tråd i samarbejdet mellem beboere, personale og pårørende

Samarbejde mellem personalet og pårørende

Vores erfaringer viser at jo skarpere vi alle er på at afstemme forventninger, des mere udbytterigt bliver samarbejdet.

Vores forventninger til dig som  pårørende er, at du:

 • Melder ud og beder om hjælp ved dilemmaer og udfordringer
 • Har gensidig respekt, omkring de udfordringer, der kan opstå, når følelser møder faglighed
 • Er imødekommende overfor nye ideer
 • Udviser forståelse og respekt for, at det er beboernes hjem, og der skal være plads til forskelligheder
 • Er loyale overfor aftaler, som er væsentlige for beboeren
 • Undrer dig og italesætter denne undren på en løsningsfokuseret måde
 • Er indstillet på, at beboeren skal igennem en proces hen mod et voksenliv, hvor de pårørendes indflydelse mindskes
 • Er ærlige omkring rutiner, behov, ressourcer og oplysninger, der er væsentlige for beboerens trivsel.
 • Respekterer og lytter til vores faglige tilgang og begrundelser for valgte strategier
 • Forstår at det først og fremmest er beboernes ønsker, vi arbejder ud fra.
 

Hvad kan du som pårørende forvente af personalet:

 • Vi har en høj opdateret faglighed og en professionel tilgang til beboerne
 • Vi ønsker samarbejde omkring beboeren
 • Vi opsøger de pårørendes viden ud fra devisen om, at denne viden, kombineret med vores faglighed, opgraderer kvaliteten af vores arbejde.
 • Vi tager gerne over i forhold til de praktiske opgaver
 • Vi støtter og prioriterer først og fremmest beboeren, og varetager deres behov
 • Vi har tavshedspligt, så der er emner/informationer, vi ikke kommunikerer videre, hvis beboeren beder os om at lade 
 • Vi er lydhør overfor andre måder at tænke, anskue og agere på, og har fokus på løsninger, der er tro mod beboerens ønsker
 • Vi er engageret, imødekommende og er åbne overfor nye ideer og lærer af vores erfaringer
 • Vi er opmærksomme på at vi arbejder i et spændingsfelt mellem følelser og faglighed, og italesætter det, når vi oplever, at dette vanskeliggør samarbejdet
 

Hvad forventer personalet af beboerne:

 • At de har lyst til at udvikle selvstændighed og føler sig parat til at bestemme selv
 • At de har lyst til aktiviteter på Jonstrupvang samt dagtilbud/skole eller aftentilbud ude af huset
 • At de er parate til eller har ønsker om til et ungdomsliv og har selv valgt at bo på Jonstrupvang
 • At de ønsker at bo sammen med andre unge med cerebral parese og indgå i fællesskab med disse unge
 • At de kan være i deres eget selskab uden opsyn og skal kunne sove alene
 • At de kan vente/behovsudskyde og give plads til de andre beboere
 • At de kan forstå korte beskeder/planer og have lyst til at tage del/ejerskab i eget liv, både i hverdagen og i fremtidsplaner
 

Hvad kan beboeren forvente af personalet:

 • Vi har viden om og forståelse for de forskellige konsekvenser af cerebral parese, hvilket afspejler vores pædagogiske tilgang
 • Vi møder altid beboeren respektfuldt og anerkendende, og har fokus på individuelle behov og ressourcer
 • Vi overholder altid vores tavshedspligt og vægter fortrolighed højt
 • Vi stiller krav til beboeren for at opnå dennes ønsker og mål og skabe udviklingVi har altid fokus på, at følelser og faglighed er hinandens modsætninger, men også vilkår
 • Vi hjælper med at skabe og pleje sociale relationer og samvær
 • Vi arbejder hen imod selvstændighed, med at kunne bestemme selv og udvikle sig i den retning, beboeren ønsker
 • Vi støtter med at holde overblikket og den røde tråd, og er omstillingsparate og tænker ud af boksen for at finde de bedste tværfaglige løsninger.
 • Vi er nytænkende, problemløsende og forandringsparate. Dette er en nødvendighed, da standartløsninger ikke er brugbare for størstedelen af beboerne
 
Nyt fra Jonstrupvang
Nyt fra Bloggen
Kontaktinformation

Der er ingen aktuelle rss feeds.Der er ingen aktuelle rss feeds.Madhold
(14-11-2017)
Madholdet fremstiller
smoothies

Det er hemmeligt!
(14-11-2017)
Musikholdet forbereder deres
optræden til julefrokosten.
Jeg fik lov til at tage et
enkel billede.

Naturhold
(08-11-2017)
Vi gik en tur i skoven og
ledte efter naturmatriale til
juledekorationer. Senere fandt
vi et dejligt sted og fik en
snak om mus, både dem som
lever i skoven om sommeren og
dem som lever i husene om
vinteren.

Oktoberfest
(02-11-2017)
Brugerråddet havde arrangeret
en dejlig og festlig aften med
oktoberfest for hele huset.
Der blev pyntet op, bestilt
fadøls anlæg, bestilt lækkert
mad i køkkenet og booket en
DJ. Alle kom flot udklædt og
det var en god fest! Stor tak
til brugerråddet!  
   

Halloween
(31-10-2017)
Der pyntes op til en uhyggelig
aften og der er bagt et par
farlige kager.

Roligt hold
(26-10-2017)
En afslappende torsdag
eftermiddag på Roligt Hold.
Først meditation og så det her
???? Aaaahh! IMG_0210 IMG_0211
IMG_0212

Der knokles på Sort Teater
(20-10-2017)
Ja, vi kan jo ikke afsløre så
meget, men vi arbejder hårdt!

Fisketur
(26-09-2017)
Dejlig Fisketur nær Sveriges
kyst. Der blev fanget torsk,
makreller og en MASSE sild!
Vejret var fantastisk, -det
blæste en del, men klarede op
med høj blå himmel.

Musikhold
(19-09-2017)
Så er de musikalske
pæd.studerende igen på besøg
på musikhold. Det er en ren
fornøjelse!

Sumobrydning!
(11-09-2017)
Efter frokost og dessert blev
der underholdt med
sumobrydnings konkurrence ?
Finalen stod mellem Kurt og
Morten.

Jonstrupvang Bebyggelsen
Chr. Hauchs Allé 11
3500 Værløse
Tlf. 44651611
kontakt@jonstrupvang.dk
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel